Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Zielona Flaga

Zielona Flaga dla Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach.

 Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach już po raz drugi otrzymało międzynarodowy certyfikat  Zielona Flaga.                                                                  W poniedziałek 29.09.2014 r.przedszkolaki wraz z personelem placówki miały powód do radości i dumy. Otóż w Krakowie odbył się  XII Ogólnopolski Zjazd Szkół dla Ekorozwoju podczas, którego Pani dyrektor Barbara Kudelko odbierała międzynarodowe wyróżnienie ekologiczne dla przedszkola - Zieloną Flagę z rąk prezesa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Pana  Rafała Serafina i ogólnopolskiego koordynatora programu SdE  Pani Beaty Kunc. W ramach ubiegania się o certyfikat realizowaliśmy w szkole działania z obszaru: zdrowa żywność oraz transport i aktywność ruchowa . Wybór tematów nie był przypadkowy. Szkoła była w trakcie realizacji ogólnopolskich programów: „Szkoła promująca zdrowie” oraz „Ćwiczyć każdy może „ w ramach programu „Rok szkoły w ruchu”. Aby osiągnąć pozytywne rezultaty w działalności promującej zdrowy tryb życia stwarzałyśmy  dzieciom okazję do obserwowania i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania i badania, działania i samodzielnego tworzenia. Dzieci w ciekawy sposób poprzez udział w licznych akcjach, zabawę, zajęcia dydaktyczne, konkursy, spacery, wycieczki, quizy, zabawy badawcze, zajęcia w przedszkolnej kuchni oraz spotkania  z ciekawymi ludźmi uczyły się zasad racjonalnego odżywiania sie oraz wpływu aktywności ruchowej na zdrowie człowieka.  Poznawały zasady ochrony środowiska oraz przyswajały sobie problematykę związaną ze zdrowym odżywianiem się. Uczyły się jak dbać  o przyrodę, jak ją chronić i szanować. Dla rodziców przeznaczone były postery, ulotki, gazetki informacyjne, wystawy prac dzieci oraz referaty wygłaszane na spotkaniach, jak również zajęcia otwarte .  Tematyka związana z SdE była podejmowana podczas realizowanych projektów edukacyjnych. Brała w nich udział cała społeczność przedszkola. Edukacja prozdrowotna jako nasza planowa, systematyczna i stopniowa działalność wobec dzieci, kształtuje pozytywne postawy przyszłych dorosłych mieszkańców ziemi, potrafiących czynnie dbać o siebie oraz o bliższe i dalsze środowisko. Przedszkole podjęło wiele działań mających na celu budzeniu świadomości prozdrowotnej. Poprzez udział w  licznych programach nasze przedszkole dostarczyło dzieciom i ich rodzinom wiele możliwości poznania zasad zdrowego stylu życia oraz  propagowało zdrowe odżywianie się i aktywność ruchową. Dostrzegliśmy duży wzrost świadomości na temat zdrowego żywienia oraz aktywnego trybu życia. Dzieci zmieniły swoje nawyki żywieniowe. Dużym sukcesem jest zaangażowanie rodziców w różnorodne działania organizowane przez przedszkole. Dzięki sugestiom ze strony nauczycieli, rodzice  stworzyli warunki do indywidualnego rozwoju swoich dzieci uwzględniając ich potrzeby, możliwości i zainteresowania, zadbali o aktywne spędzanie czasu dzieci.

Zdobyta przez nas Zielona Flaga będzie wizytówką naszej szkoły przez najbliższy rok, gdyż certyfikat przyznawany jest na okres 1 roku szkolnego. Dołożymy wszelkich starań, żeby utrzymać piękny symbol przedszkola przyjaznego środowisku w następnych latach. Warto było podejmować takie  wyzwania.

zielona Flaga