Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Święto Drzewa.

Święto Drzewa” w Miejskim Przedszkolu Nr 99 w Katowicach

10 PAŹDZIERNIK  2014 rok

Opracowanie programu obchodów„Święta Drzewa” oraz koordynacja działań: mgr Gabriela Skrzypczak,  mgr Małgorzata Kołodziej

Już po raz kolejny obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Święto Drzewa”, w tym roku pod hasłem „Drzewo Wolności”. Do udziału w obchodach zaprosiliśmy pracowników Nadleśnictwa Katowice. W Nadleśnictwie Katowice pozyskaliśmy sadzonkę drzewa - jodłę. Pięknie  udekorowaliśmy aulę przedszkola oraz przygotowaliśmy wystawę plakatów wykonanych przez poszczególne grupy pod tytułem „Nasze drzewa wolności”

Organizowaniu uroczystości przedszkolnej przewodziły następujące cele:

  • Ukazanie znaczenia drzew w życiu człowieka  i zwierząt.
  • Uświadomienie konieczności dbania o najbliższe otoczenie i ochronę przyrody
  • Nasadzenie sadzonki drzewa w ogrodzie przedszkolnym.
  • Przyjęcie nowych członków w szeregi LOP.

Środki dydaktyczne:

Kolorowe liście, plansze, plakaty Klubu Gaja, przebrania dzieci,  sadzonki drzew.

I etap:

   Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w Święcie Drzewa do

         Klubu Gaja.

        Wywieszenie plakatów informujących o Święcie Drzewa

 

II etap:

Złożenie prośby w Nadleśnictwie Katowice o przekazanie sadzonek drzew w związku z udziałem w Święcie Drzewa.  

Przygotowanie hymnu na Święto Drzewa.

Przystrojenie i dekoracja auli przedszkolnej przed uroczystością

 

III etap:

      Zaproszenie leśników na w/w uroczystość z prośbą o prelekcję na temat lasu, gatunków  

      drzew oraz znaczenia drzew  dla ludzi i zwierząt.

      Odśpiewanie przez wszystkie dzieci  hymnu specjalnie ułożonego z okazji Święta Drzewa          

       autorstwa Gabrieli Skrzypczak( koordynatora działań)  do melodii „Jestem sobie ogrodniczka”

 

Święto drzew dziś obchodzimy,

Zdrowia, szczęścia im życzymy.

Niechaj rosną wzwyż do góry,

Niech sięgają aż pod chmury.

   Ref.: Nasze ukochane drzewa,

   w waszych liściach ptaszek śpiewa,

   wasza zieleń da powietrze

 to dla ludzi jest najlepsze.

Sadźmy krzaki, sadźmy drzewa,

Żeby zawsze ptak mógł śpiewać,

By powietrze było czyste

Dbaj o zieleń oczywiście

       Ref.: Nasze ukochane drzewa.......

IV Etap:

Przeprowadzenie uroczystości – apelu poświeconego drzewom.

Przyjęcie nowych członków do LOP, wręczenie legitymacji, złożenie ślubowania.

 Nasadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci w tym dniu przyszły ubrane w różne odcienie zieleni, z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowiadania pani i pana leśniczego na temat różnych gatunków drzew.

Z wielkim przejęciem złożyły ślubowanie i przyjęły wiadomość, że stały się „Małymi strażnikami przyrody”. Wszystkie dzieci udały się do ogrodu, gdzie pan leśniczy wspólnie z panem ogrodnikiem nasadzili drzewko. Dzieci zobowiązały się dbać i chronić swoje drzewko oraz strzec najbliższego otoczenia i dbać o przyrodę.

 Raport opracowały :   mgr Gabriela Skrzypczak,  mgr  Małgorzata Kołodziej

Zdjcie8

Witamy naszych gości.

Zdjcie9

Czas na prelekcje na temat drzew.

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 22

Leśnicy ciekawie opowiadają o drzewach.

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 23

Poznajemy różne gatunki drzew.

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 24

Wręczenie legitymacji LOP przedstawicielom grup.

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 25

Nasadzamy drzewko w naszym ogrodzie przedszkolnym.

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 26

Pan leśnik nasadza jodełkę.

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 27

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 28

Wręczenie aktu nasadzenia jodły.

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 29

Pięknie udekorowaliśmy naszą aulę.

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 30

Wystawa plakatów i prac dzieci na temat - "Nasze drzewka wolności".

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 31

Wystawa plakatów i prac dzieci na temat - "Nasze drzewka wolności".

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 32

Wystawa plakatów i prac dzieci na temat - "Nasze drzewka wolności".

1PRZEDSZKOLE WITO DRZEWA 2014 33

Wystawa plakatów i prac dzieci na temat - "Nasze drzewka wolności".

Zdjcie10

Akt adopcji zobowiązuje - będziemy dbać o naszą jodełkę.