Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Kochajmy ptaki

W miesiącu styczniu w grupie przeprowadzono zajęcia na temat potrzeby niesienia pomocy ptakom w czasie zimy. Dzieci zapoznały się z wyglądem ptaków, ich nazwą oraz zwyczajami, ruszyły dyżury w ptasiej stołówce.

Ogłosiliśmy akcję „Kochajmy ptaki połączoną z konkursem dla rodziców i bliskich dzieci na najciekawszy karmnik oraz zbiórkę karmy dla ptaków.

W konkursie wzięło udział 16 rodzin, bo tyle karmników przyniesiono do przedszkola. Karmniki zostały wyłożone w ogrodzie przedszkolnym oraz na tarasie na I pietrze. Dzieci przez cały okres zimy pełniły dyżury w ptasiej stołówce.

Dzięki wystawionym karmnikom dzieci miały możliwość bezpośredniej obserwacji ptaków , które przylatywały do ptasiej stołówki, uwrażliwiły się na los zwierząt oraz wykształciły w sobie postawę miłośnika przyrody.

W sposób aktywny do naszej akcji udało się nam włączyć rodziców dzieci.

Wiosną w ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny udało nam się zaprosić do przedszkola ornitologa, który poszerzył wiedzę dzieci o ptakach i ich zwyczajach.