Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Jesteśmy bezpieczni w naszym środowisku.

Jesteśmy bezpieczni w naszym środowisku -EWALUACJA PROGRAMU „BEZPIECZNY MALUCH 2013”

         Dzieci uczęszczające do grupy Sikorek(klubowicze Naszej Ziemi) w Miejskim  Przedszkolu nr 99  w Katowicach miały możliwość uczestniczenia               w programie profilaktycznym „Bezpieczny Maluch 20013” realizowanym przy współudziale UM Katowice oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji      w Katowicach. Program ten był realizowany  od kwietnia do grudnia 2013 roku.

        Dzieci w sposób pośredni i bezpośredni, poprzez rozmowy , spotkania w przedszkolu, jak również w terenie poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa jakich należy przestrzegać w różnych codziennych sytuacjach. Dzieci wzbogaciły swoja wiedzę  na następujące tematy:                                     -bezpieczny kontakt z psami                                                                                                                                                                                           - bezpieczne wakacje i feriie                                                                                                                                                                                           - zasady zachowania się w lesie                                                                                                                                                                                        - bezpieczeństwo w ruchu drogowym                                                                                                                                                                               - bezpieczeństwo przeciwpożarowe                                                                                                                                                                                   - pierwsz pomoc                                                                                                                                                                                                       oraz nauczyły się jak należy zachowywać się aby uniknąć zagrożeń i co należy zrobić w chwili ich wystąpienia. Podczas spotkania z psem dowiedziały się jak zachować się w kontakcie z psem, jakie przyjąć pozycje oraz jak zachować się w kontakcie z osobą obcą.

Przedszkolaki na spotkaniach dowiedziały się jak zachować się w  sytuacjach zagrożenia zdrowia  i życia.

Maluchy podczas przedstawianych scenek miały możliwość przećwiczyć zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości telefonów alarmowych oraz niesienia  pierwszej pomocy.

Z wielką niecierpliwością czekały na każde spotkanie, czy to w przedszkolu , czy  w terenie. Z dużą uwagą i zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek policjantów, strażaków i innych zaproszonych gości.  

 Największą frajdą były dla nich zajęcia w terenie : czy to w Dolinie Trzech Stawów z przedstawicielami WOPR-u, czy w Nadleśnictwie Katowice. Bardzo ucieszył je przyjazd do przedszkola wozu strażackiego, możliwość jego dokładnego obejrzenia oraz rozmowy ze strażakami.

Wszystkie te bezpośrednie spotkania doskonale wpłynęły na utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy. Dzieci czują się bardziej pewne i odpowiedzialne. Z pamięci recytują numery  telefonów alarmowych.

Na zakończenie programu przygotowaliśmy krótki spektakl słowno-muzyczny prezentujący poznane zasady bezpiecznego zachowania się. Powstał również wiersz mówiący o tym jak należy udzielać pierwszej pomocy.

Jesteśmy bardzo zadowolone, że to właśnie dzieci uczęszczające do grupy „Sikorek” zostały wytypowane do udziału w programie „Bezpieczny Maluch 2013”.

Polecamy wszystkim ten program.

Wychowawczynie grupy: mgr Gabriela Skrzypczak i mgr Małgorzata Kołodziej

 

 

Przesyłamy stworzony przez nas wiersz pod tytułem - „Działaj, nie zwlekaj – ktoś na pomoc czeka”.

 

Działaj, nie zwlekaj – ktoś na pomoc czeka

 

Gdy idąc ulicą widzisz nieprzytomnego,

To działaj, nie zwlekaj mój mały kolego.

Chcąc komuś uratować życie

 musisz zachować się należycie.

Podbiegnij, uklęknij, zapytaj - co się stało?

Brak odpowiedzi – nie zwlekaj

Wołaj o pomoc śmiało.

Wołaj  - ratunku!

Wołaj – pomocy!

Dzwoń po pogotowie, czy to w dzień czy w nocy.

Powiedz swoje imię, gdzie jesteś, co się stało

i udzielaj pomocy, bo czasu masz już mało.

Zajrzyj do środka, czy buzia jest pusta,

drożność utrzymana dmuchaj prosto w usta.

Pamiętaj kolego dwa razy dmuchamy,

                                                                      potem 30 razy serce uciskamy.

Pamiętaj dwa wdechy, ugniataj 30 razy,

nie przerywaj i czekaj na przyjazd lekarzy.

Każdy z nas może pomocy potrzebować,

znając zasady możesz komuś życie uratować..

                                                                                                   Grupa Sikorki z MP 99 Katowice                                    

                                                                                                      wraz z wychowawczyniami

Gabriela Skrzypczak i Małgorzatą Kołodziej

1087120

1087121

1087168

1087165

1087130

1087136

1087258

1087134

1087135

1087174

1087148

1087245