Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

IX Dzień Czystego Powietrza – 14.XI.2013

IX  Dzień Czystego Powietrza – 14.XI.2013

 

Wzorem lat ubiegłych również tym roku  przyłączyliśmy się akcji propagowanej przez Fundacją Ekologiczną „ARKA” – Dzień Czystego Powietrza. W bieżącym roku jest to już IX edycja tego programu.

Akcja przeprowadzana była pod hasłem „To nie krasnoludki palą śmieci”- nawiązując do najczęstszej postawy palaczy śmieci, którzy zawsze mówią                „to nie my…., my nie palimy śmieci….”. A jak nie my to kto?

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwe dla zdrowia palenie śmieci w piecach domowych. Nasze życie zależy od oddychania, od powietrza, dlatego tak ważne jest to, aby ono było czyste.                 

14 listopada we wszystkich grupach odbyły się zajęcia i zabawy edukacyjne, w czasie  których dzieci, w obrazowy sposób zapoznały się z niebezpiecznym dla zdrowia i środowiska problemem spalania odpadów. 

Następnie dzieci wykonywały prace plastyczne pod hasłem „Czyste Powietrze - Zdrowy Człowiek” .

 Wyruszyliśmy na happening uliczkami pobliskiego osiedla zaopatrzen w transparenty i maski przeciwpyłowe. Rozdane zostały również ulotki dla  rodziców, informujące i reklamujące nasze działania.

 

W ramach obchodów IX Dnia Czystego Powietrza zaangażowaliśmy się również w realizację ogólnopolskiego profilaktycznego przedszkolnego programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas”.                                                          

14 listopada zorganizowaliśmy zebranie z rodzicami, na którym przedstawiliśmy zasady i cele programu. Poprosiliśmy rodziców o wsparcie i zrozumienie emocjonalnego podejścia dzieci do palenia papierosów.

Po otrzymaniu aprobaty ze strony rodziców przystąpiliśmy do realizacji 5 scenariuszy zajęć.

Program ten był realizowany w ciągu tygodnia. Miał on na celu wzbogacenie wiedzy dzieci o dymach, ich rodzajach, pochodzeniu oraz szkodliwości dla środowiska i człowieka oraz uświadomienie dzieciom, że mają prawo domagać się , aby w ich obecności dorośli nie palili papierosów.

W holu została zamieszczona gazetka dla dorosłych, również informująca i zachęcająca wszystkich do czynnego udziału w kampanii „To nie krasnoludki palą śmieci” oraz przedszkolnym programie antynikotynowym  „Czyste powietrze wokół nas”.

 

Gabriela Skrzypczak i Małgorzata Kołodziej

Miejskie Przedszkole nr 99 z Katowic

 

1087366

Zajęcia dydaktyczne na temat powietrza i jego czystości.

1087381

Happening uliczkami osiedla

1087382

Happening uliczkami osiedla

1087383

Nawołujemy o utrzymanie czystości w otoczeniu

1087384

Gazetka informacyjna dla rodziców

1087385

1087367

1087368

Nasze prace na temat zanieczyszczeń powietrza

1087369

Nasze prace na temat zanieczyszczeń powietrza

1087370

Nasze prace na temat zanieczyszczeń powietrza

1087371

1087372

1087373

1087374

Wyruszamy w teren nawoływać o zachowanie czystości w otoczeniu

1087375

1087376

1087377

1087378

1087379

1087380