Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Dzień oszczędzania energii

OBCHODY DNIA OSZCZĘDZANIA ENERGII

Cel: Przybliżenie dzieciom znaczenia energii dla życia człowieka, przekazanie wiedzy na temat źródeł energii, pokazanie źródeł odnawialnych, wskazanie sposobów oszczędzania energii.

Data 03. – 08.12.2010

Liczba dzieci, które wzięły udział: 115 dzieci z 5 grup wiekowych

W ramach realizacji wyżej wymienionej kampanii dzieci poprzez cykl zajęć wzbogaciły swoją wiedzę na temat źródeł ciepła i światła. W grudniu podczas obchodów święta górniczego „Barbórki” – spotkały się z górnikami (ojcami i dziadkami), którzy przybliżyli im znaczenia węgla, wskazali alternatywne źródła energii. W podziękowaniu za ich trudną i niebezpieczną pracę dzieci przedstawiły program artystyczny.

Dzieci poprzez wiersze i opowiadania poznały znaczenie prądu w życiu człowieka. Dowiedziały się skąd się bierze oraz dlaczego należy go oszczędzać. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak w bezpieczny sposób korzystać z urządzeń zasilanych energią elektryczną. Wykonały wspólnie z paniami poster dla rodziców wskazujący źródła energii oraz 50 rad o sposobach jej oszczędzania, zaprosiły do akcji oszczędzania energii.

Dzieci wykonały plakietki do zawieszenia przy wyłącznikach światła, przypominających o jego oszczędzaniu. Plakietki zawiesiły w przedszkolu oraz zabrały do domu. Poprzez grę dydaktyczną „Detektywi energii” utrwaliły swoją wiedzę o energii oraz sposobie działania wielu sprzętów domowych. Zapoznały się z wyglądem i przeznaczeniem żarówek różnego typu. Stwierdziły, że najbardziej ekonomiczne są żarówki energooszczędne. Obiecały, że dopilnują, aby każdy gasił zbędne oświetlenie nie tylko w przedszkolu, ale również w domu.