Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Akcja Baterowiec w MP 99 w Katowicach

Akcja Baterowiec

Kolejny rok przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 99 z Katowic biorą udział w ogólnopolskiej zbiórce zużytych baterii organizowanej przez Reba Organizację Odzysku S.A. Baterie są odpadem zaliczanym do najwyższej klasy toksyczności (1 bateria powoduje skażenie 1m3 ziemi).

Zachęcamy i motywujemy zarówno dzieci jak i dorosłych do przynoszenia baterii i gromadzenia ich w dostarczonych przez Reba pojemnikach, które są  ustawione w holu przedszkola oraz   w zaprzyjaźnionych sklepach: „Kubuś” oraz „Witaminka”.

 Podczas prowadzonych w przedszkolu zajęć, dzieci dowiedziały się  o zagrożeniach, jakie stwarzają te szkodliwe odpady. Dzieci, jak co roku przystępują do tej akcji z wielkim zaangażowaniem  i entuzjazmem. Gromadzą wiele kilogramów baterii i pogłębiają swoją świadomość i chęć dbania o czystość środowiska naturalnego. Akcje zbiórki baterii były wielokrotnie przez nas nagłaśniane podczas zebrań z rodzicami oraz na tablicach ogłoszeń. Dzieci same opowiadają, że „pilnują” rodziców, aby bateria, która przestała działać nie była wrzucona do kosza, a do pojemnika w przedszkolu. Właśnie o taką świadomość przecież nam wszystkim chodzi.  Zebrane baterie zostaną przekazane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego do utylizacji. W ubiegłym roku szkolnym udało nam się zebrać 350 kg tych szkodliwych odpadów.

Od września2013 roku do połowy listopada zebraliśmy już 4 pojemniki każdy  po 20 kg.

 

 

 

1086399

1087273

1087272

1087265

1087263

1087264

baterowiec

1086400

18