Zaloguj się:

Zwycięska Kronika Obserwacji Przyrodniczych 2008 - Klub Naszej Ziemi w Zespole Szkół w Dzierżążnie Wielkim

Kronika, która wygrała konkurs organizowany w roku szkolnym 2007/2008, czyli II Zielony Konkurs Klubów Naszej Ziemi. Z czeluści fundacyjnych archiwów :)