Zaloguj się:

Zielony Konkurs 2013 - przedszkola

Wybrane prace nadesłane w ramach VI Zielonego Konkursu - Kluby Naszej Ziemi dla Rozwoju Zrównoważonego dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kategoria przedszkolna. Temat prac: plakat promujący zgniatanie odpadów przed wrzuceniem do kosza.