Zaloguj się:

Aktualności:

Informacja dla Koordynatorów KNZ dotycząca RODO

nasza ziemia 150

 

Szanowni Państwo, Drodzy Koordynatorzy Klubów Naszej Ziemi!

W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, aby spełnić najwyższe standardy w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuje się, iż:

  1. Fundacja Nasza Ziemia jest w posiadaniu niektórych Państwa danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i nazwy oraz adresu miejsca pracy

  2. Fundacja Nasza Ziemia otrzymała dostęp do tych danych w rejestracji Państwa placówki do programu Kluby Naszej Ziemi i wskazania Państwa jako koordynatorów tworzonego Klubu

  3. administratorem udostępnionych danych jest Fundacja Nasza Ziemia w Warszawie, ul. Hoża 3 m5, 00-528 Warszawa

  4. dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji programu Kluby Naszej Ziemi, tj. kontaktu z Klubami oraz komunikowania programu i działań Klubów Naszej Ziemi, szczególnie poprzez serwis www Klubów Naszej Ziemi, gdzie m.in. publikowane są Państwa nazwiska

  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. Ustawy

  6. każdy z Państwa posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, odwołania uprzednio udzielonej zgody lub odwołania zgody na publikację tych danych w serwisie www

  7. podanie danych osobowych wynika z zapisów regulaminu programu Kluby Naszej Ziemia

  8. dane będą automatycznie usuwane przy wystąpieniu placówki z programu lub Państwa rezygnacji z funkcji koordynatora

  9. Więcej informacji lub wnioski w związku z cofnięciem zgody na udostępnienie Państwa danych Fundacji Nasza Ziemia lub w związku z cofnięciem zgody na publikację danych prosimy kierować listownie na adres Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa lub pod adres e-mail: odo@naszaziemia.pl

 

Dziękuję za zapoznanie się z tą informacją i zrozumienie dla konieczności wypełnienia przez nas wymogów prawa. Wiadomość tę przesyłamy w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z Fundacją Nasza Ziemia.

 

Pozdrawiam serdecznie!

Sławomir Brzózek

Prezes Zarządu

Fundacji Nasza Ziemia